Lausekkeet

Kaikennäköiset laskutoimitukset ovat olennainen osa ohjelmointia. Laskulausekkeet kirjoitetaan samaan tapaan kuin mitä olet oppinut matematiikan tunneilla. Ensin sulkeet, sitten potenssit, kerto- ja jakolaskut, sitten yhteen- ja vähennyslaskut, ja lopuksi harvinaisemmat laskutoimitukset.

Laskulausekkeiden laskeminen

Laskulausekkeissa voi olla lukuja:
Print -(5*(6+7)-4)/7.0

...muuttujia...
Print leveys/5

... ja funktioita:
Print KerroKahdella(Int(5/7.0*Abs(kerroin#)))

Lisätietoa:
Laskulausekkeet


Boolean-operaatiot

Voit käyttää myös vertailu- ja loogisia operaattoreita. Lisätietoa täällä. Voit näin yhdistellä ehtoja mm. JA, TAI-operaattoreilla, esim:

If i=1 AND k<5 Then '...

Lisätietoa:
Ehdot


Parametrit

Osaat jo erottaa komennot (siniset sanat) koodista. Joskus komentojen perään täytyy kirjiottaa jotain muutakin. Esimerkiksi Print-käsky. Jos et kirjoita Print-komennon jälkeen tulostettavaa arvoa tai merkkijonoa, CoolBasic pysähtyy siihen kohtaan: OK, Tulostetaan... öööh, mitäs pitää tulostaa? Toisin sanoen jotkut komennot vaativat hieman lisätietoa siitä mitä tehdään.

Tätä lisätietoa kutsutaan nimellä parametri. Jos parametreja vaaditaan useampia, ne erotetaan pilkulla. Seuraavassa parametrit on värjätty punaisella:

Print "Hello World"
i = Abs(-5)
SCREEN 640,480,16,cbWindowed


Hyvä rakenne

Jotta koodi olisi mahdollisimman selvää, kannattaa kirjoittaa yksi komento mahdollisine parametreineen per rivi. Voit kirjoittaa useita komentoja samalle riville, kunhan ne erotetaan kaksoispisteellä, mutta silloin käännösvirheen sattuessa virhettä ei ole yhtä helppo paikallistaa.

Kannattaa myös sisentää koodi. Käytä sarkainta aina uuteen "lohkoon siirryttäessä". Tällaisia ovat esimerkiksi If, For, Repeat, While, Select ja Case. Katso esimerkkiä komentojen esimerkeistä.


lausekkeet
Edellinen