Matematiikka : funktiot

ABS


   KUVAUS

Palauttaa annetun luvun itseisarvon.

Itseisarvo on luku itse, mutta aina positiivinen. Siten esim. -7 -> 7.

Voit ajatella kaikkia maailman lukuja lukusuorana. Se jatkuu äärettömänä kumpaankin suuntaan. Vasemmalla on negatiiviset ja oikealla positiiviset luvut. Keskellä on nolla. Itseisarvo on siis tavallaan luvun etäisyys nollasta.

   KÄYTTÖ
ABS (luku)

 • luku = Kokonaisluku tai desimaaliluku.

 •    ESIMERKKI
  'First try it with some decimal numbers
  For i=1 To 5

  value#=Rnd(-10,10)

  Text 0, i*12, "original: "+value#
  Text 200, i*12, "-> ABS -> "+Abs(value#)

  Next i

  'Then do the same with integer numbers
  For i=7 To 11

  val=Rand(-10,10)

  Text 0, i*12, "original: "+val
  Text 200, i*12, "-> ABS -> "+Abs(val)

  Next i


  DrawScreen
  WaitKey

  <<TAKAISIN