Videot : funktiot

ANIMATIONWIDTH


   KUVAUS

Kertoo videon leveyden pikseleinä. Käytä tätä funktiota määrittämään videon oikea koko, jos haluat esimerkiksi venyttää ikkunan videon kokoiseksi. Esimerkistä lisätietoa.

Palautettu luku on kokonaisluku.

   KÄYTTÖ
ANIMATIONWIDTH (videomuuttuja)

 • videomuuttuja = Se muuttuja, mihin video käynnistettiin PlayAnimation-komennolla.

 • Katso myös: ANIMATIONHEIGHT

     ESIMERKKI
  'load the video. Find out its size and restart it
  video= PlayAnimation("myVideo.avi")
  w= AnimationWidth(video)
  h= AnimationHeight(video)
  StopAnimation video

  SCREEN w,h

  video= PlayAnimation("myVideo.avi")

  'draw video
  Repeat

      DrawAnimation video
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey() Or KeyHit(28)

  'close the video input
  StopAnimation video

  <<TAKAISIN