Ydin : komennot

AS


   KUVAUS

Kätetään esittämään muuttuja tietyn tyyppikseksi. Osana Function-, Field-, Dim- tai Global-rakenteita.

Perään kirjoitetaan tyyppitunniste, joka voi olla Integer, Float, String, Byte tai Short.

Tämä on ainoa tapa esittää Byte- ja Short-muuttujat.

   KÄYTTÖ
DIM muuttuja AS tyyppi

Katso myös: DIM

   ESIMERKKI
Dim enemy_plusx(100) As Float,enemy_plusy(100) As Float

Dim i As Integer
Dim angle As Float

<<TAKAISIN