Merkkijonot : funktiot

ASC


   KUVAUS

Jokaisella tietokoneen merkistön merkillä (oli sitten kirjan, numero tai symboli) on ASCII-koodiksi kutsuttu tunniste. Toisin sanoen, jokaisella merkillä on myös oma numero (0-255). Tämä funktio on päinvastainen toimitus Chr:lle. Se palauttaa merkin ASCII-koodin. Esim. "A" -> 65.

Esimerkiksi GetKey palauttaa painetun näppäimen ASCII-merkin.

Asc- ja Chr-funktioita käytetään yleisesti yksinkertaiseen tiedon salaukseen.

Katso ASCII-taulukko.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
ASC (merkki)

 • merkki = Yhden merkin merkkijono. Esim. "m"

 • Katso myös: CHR

     ESIMERKKI
  AddText "This example shows how to encypt a string"

  'Ask a string
  Repeat
      k$=Input("Give a sentence: ")
      DrawScreen
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput
  ClearKeys

  'encrypt
  encrypted$=encrypt(k$,"secret")

  'decrypt
  decrypted$=decrypt(encrypted$,"secret")

  AddText "Original:"+k$
  AddText "Encrypted:"+encrypted$
  AddText "Decrypted:"+decrypted$

  Repeat
      DrawScreen
  Until EscapeKey()

  End

  '- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

  'This function encrypts a string with a given password
  'The longer the password the better the encryption
  Function encrypt(stri$,pass$)
      passchar=1
      build$=""
      
      For i=1 To Len(stri$)
          newvalue=Asc(Mid(stri$,i,1))+Asc(Mid(pass$,passchar,1))
          If newvalue>255 Then newvalue=newvalue-255
          build$=build$+Chr(newvalue)
          
          passchar=passchar+1
          If passchar>Len(pass) Then passchar=1
      Next i
      
      Return build$
  End Function

  'This function decrypts already crypted password
  Function decrypt(stri$,pass$)
      passchar=1
      build$=""
      
      For i=1 To Len(stri$)
          newvalue=Asc(Mid(stri$,i,1)) -Asc(Mid(pass$,passchar,1))
          If newvalue<0 Then newvalue=newvalue+255
          build$=build$+Chr(newvalue)
          
          passchar=passchar+1
          If passchar>Len(pass) Then passchar=1
      Next i
      
      Return build$
  End Function

  <<TAKAISIN