Merkkijonot : funktiot

BIN


   KUVAUS

Palauttaa lukuarvosta binääri-muotoisen merkkijonon.

Jos et tiedä mikä binäärimuoto on, et tarvitse tätä komentoa :).

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
BIN (luku)

 • luku = Kokonaisluku.

 •    ESIMERKKI
  Repeat
      num=Input("Give a number: ")
      
      Text 0,50,"BIN: "+Bin(num)
      DrawScreen
  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  CloseInput

  <<TAKAISIN