Järjestelmä : komennot

CALLDLL


   KUVAUS

Kutsuu CoolBasicin ulkopuolisia DLL-tiedostoja suorittamaan nopeutta vaativia tehtäviä.

Parametrien ja tuloksen välittämiseen käytetään muistipaloja (kts. Muisti-komennot). Silloin kutsu menisi esimerkiksi näin:

SISÄÄN=MakeMEMBlock(...)
ULOS=MakeMEMBlock(...)
'kirjoita parametrit muistipalalle SISÄÄN
CallDLL "dll_nimi.dll","funktion_nimi",SISÄÄN,ULOS
'lue paluuarvo muistipalasta ULOS

DLL-tiedostojen avulla CoolBasicin komentotarjontaa voidaan kasvattaa loputtomasti!

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
CALLDLL DLL_nimi, DLL_funktion_nimi, [muistipala_sisään], [muistipala_ulos]

  • DLL_nimi = Merkkijono. Sisältää kutsuttavan DLL:n nimen. Tiedostopäätteen voi jättää pois, jos kutsut Windowsin omia kirjastoja.
  • DLL_funktion_nimi = Merkkijono. Kutsuttavan funktion nimi.
  • muistipala_sisään (valinnainen) = Parametrit sisältävä muistipala. Tämän voi jättää pois.
  • muistipala_ulos (valinnainen) = Muistipala, johon kutsuttavan funktion tulos tallentuu. Tämän voi jättää pois.

  •    ESIMERKKI
    CallDLL "Media\sample.dll","MyFunction"

    <<TAKAISIN