Teksti : komennot

CENTERTEXT


   KUVAUS

Kirjoittaa tekstiä ruudulle nykyisellä fontilla. Teksti tasataan siten, että sen vasen yläkulma on annetuissa koordinaateissa.

Ero Text-komentoon on se, että nyt voit määrittää millä tavalla teksti keskitetään ruudulle. Voit keskittää sen vaaka- tai pystysuunnassa. Tai molemmissa.

Tulostettu teksti on taustaltaan läpinäkyvää.

Joillakin laitteistoilla on havaittu hidastumista, kun CenterText-komentoa käytetään. Jos haluat tulostaa sellaista tekstiä, joka ei muutu usein, käytä mieluummin AddTextiä. Ongelman on todettu häviävän, kun hakee näytönohjaimeensa uudet ajurit.

   KÄYTTÖ
CENTERTEXT x, y, teksti, [tyyli]

 • x = Tekstin sijainti vaakasuunnassa. Kokonaisluku.
 • y = Tekstin sijainti pystysuunnassa. Kokonaisluku.
 • teksti = Tulostettava merkkijono.
 • tyyli (valinnainen)
  0 = keskitys vain vaakasuunnassa (oletus)
  1 = keskitys vain pystysuunnassa
  2 = täydellinen keskitys

 • Katso myös: TEXT, ADDTEXT

     ESIMERKKI
  arial=LoadFont("arial",20)
  impact=LoadFont("impact",28)
  system=LoadFont("fixedsys")
  coolb=LoadFont("coolb")
  verdana=LoadFont("verdana",18,ON,OFF,ON) 'bold and underlined
  times=LoadFont("times new roman",20,OFF,ON) 'italic
  courier=LoadFont("courier new",40)

  Repeat

      Color cborange
      SetFont arial
      Text 40,20,"I'll look into it"

      Color cblightgreen
      SetFont impact
      Text 100,100,"A sound plan!"

      Color cbyellow
      SetFont system
      Text 260,270,"Dead man walking"
      
      Color cbcyan
      SetFont system
      Text 20,200,"This..is..my BOOMSTICK!"

      Color cbsilver
      SetFont verdana
      Text 70,220,"What do you want?!"

      Color cblightred
      SetFont times
      Text 150,180,"Night beckons"

      Color cbgreen
      SetFont courier
      CenterText 200,130,"Don't worry, be happy!"

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN