Grafiikka : komennot

CIRCLE


   KUVAUS

Piirtää ympyrän. Käyttää nykyistä edusväriä (Color-käsky).

   KÄYTTÖ
CIRCLE x, y, säde, [kiinteä]

 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen vaakakoordinaatti.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen pystykoordinaatti.
 • koko = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Ympyrän halkaisija pikseleinä.
 • kiinteä (valinnainen)
  0 = ontto
  1 = täytetty (oletus)

 • Katso myös: DOT, LINE, BOX, ELLIPSE

     ESIMERKKI
  AddText "Use arrows to move around"

  'first generate two random sized circles
  radius1=Rand(20,60)
  radius2=Rand(20,60)

  Repeat

      'update controls
      If LeftKey()Then x=x-1
      If RightKey()Then x=x+1
      If UpKey()Then y=y-1
      If DownKey()Then y=y+1

      'circle 1 (movable)
      Circle x-radius1,y-radius1,radius1*2,OFF

      'circle 2 (static)
      Circle 260-radius2,180-radius2,radius2*2,OFF

      Text 20,20,"Overlapping: "+(Distance(x,y,260,180)<(radius1+radius2))

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN