kamera : komennot

CLONECAMERAORIENTATION


   KUVAUS

Asettaa kameran samaan kulmaan jonkun objektin kanssa. Voit esimerkiksi haluta yhdellä komennolla kääntää kameran esimerkiksi samaan suuntaan, mihin pelihahmo osoittaa ja sitten siirtää kameraa eteenpäin "zoomaten".

   KÄYTTÖ
CLONECAMERAORIENTATION objekti

 • objekti = Objektimuuttuja, mihin objekti ladattiin tai luotiin.

 • Katso myös: CLONECAMERAPOSITION

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'Make an infinite lawn the guy can walk on
  floor= MakeObjectFloor()

  'Texture the EMPTY floor as grass
  lawn= LoadImage("Media\grass.bmp")
  PaintObject floor,lawn

  guy= LoadObject("Media\guy.bmp",75)

  AddText "Use arrows to move..."
  AddText "Press RETURN to 'zoom'"

  Repeat

      'Update controls
      If LeftKey() Then TurnObject guy,5
      If RightKey() Then TurnObject guy, -5
      If UpKey() Then MoveObject guy,2
      If DownKey() Then MoveObject guy, -2
      
      'Glue camera to object position
      CloneCameraPosition guy
      
      'The 'zooming' system
      If KeyDown(cbkeyreturn) Then
          zoom#=CurveValue(100,zoom#,20.0)
      Else
          zoom#=CurveValue(0,zoom#,20.0)
      EndIf
          
      CloneCameraOrientation guy
      MoveCamera zoom#
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN