Tiedostot : komennot

CLOSEFILE


   KUVAUS

Käytä tätä komentoa sulkeaksesi ennestään avoinna olevan tiedoston.

Sinun tulisi sulkea tiedostot heti, kun et enää lue niitä.

   KÄYTTÖ
CLOSEFILE tiedosto

 • tiedosto = Tiedostomuuttuja.

 • Katso myös: OPENTOREAD, OPENTOWRITE, OPENTOEDIT

     ESIMERKKI
  'make window bigger as otherwise the text won't fit
  SCREEN 580,420,16,cbwindowed

  'open the file
  f=OpenToRead("Media\example.txt")

  textline=0

  'print the whole file to the screen
  While Not EOF(f)

      Text 0,textline,ReadLine(f)
      
      textline=textline+12

  Wend

  'show the screen
  DrawScreen

  'don't forget this!
  CloseFile f

  WaitKey

  <<TAKAISIN