Syötteet : komennot

CLOSEINPUT


   KUVAUS

Kun käyttäjä on käynnistänyt konsolisyötön Input-funktiolla, se on suljettava käytön jälkeen (kun Enteriä painetaan). Muutoin sen sisältämä teksti ei nollaudu seuraavaa kertaa varten.

Kokeile esimerkkiä CloseInputin kanssa ja ilman.

   KÄYTTÖ
CLOSEINPUT

Katso myös: INPUT

   ESIMERKKI
'first input

AddText "This is the 1st input"
AddText "Write someting and hit RETURN"

Repeat
    m$=Input(">>")
    Text 10,50,m$
    DrawScreen
Until KeyHit(cbkeyreturn)

CloseInput 'try to comment/uncomment this

ClearKeys
ClearText

'second input

AddText "This is the 2nd input"
AddText "Write someting and hit RETURN"

Repeat
    m$=Input(">>","*")
    Text 10,50,m$
    DrawScreen
Until KeyHit(cbkeyreturn)

CloseInput

<<TAKAISIN