Ydin : komennot

CONST


   KUVAUS

Määrittää ohjelmassa käytettävän vakion. Vakio on arvo, joka ei muutu. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että luot muuttujan näköisen tunnisteen, jolle annat arvon. Kun käytät tätä tunnistetta ohjelmassasi, kääntäjä käyttää sen tilalla sille annettua arvoa. Esimerkiksi haluaisit käyttää piitä. Tiedämme että pii on vakio. Komennat sitten Const PII = 3.141592653489793. Sen sijaan, että kirjoittaisit tuon pitkän desimaaliluvun koodiin joka kerta, kun sitä tarvitaan, voit kirjoittaa sen tilalle yksinkertaisesti "PII". Vakioiden käyttö tekee koodista selkeämpää ja nopeuttaa ohjelman suoritusta jonkin verran. Ne eivät myöskään vie muistia, toisin kuin muuttujat. Yleinen käytäntö on kirjoittaa vakionimet ISOLLA. Toisin kuin muuttujiin ja muihin tunnisteisiin, vakion tunnisteen perään ei kirjoiteta tyyppitunnisteita %, # ja $.

   KÄYTTÖ
CONST vakio = arvo

   ESIMERKKI
Const ABC = "Howdy, fellows!"
Const GRAVITY = -0.02

Repeat

    c#=c#+GRAVITY

    Text 0,0,ABC
    Text 0,20,c#

    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN