Ydin : funktiot

CONVERTTOINTEGER


   KUVAUS

Tämä funktio muuntaa tyyppimuuttujan (jäsenen) ns. osoittimeksi. Osoitin on tavallinen kokonaisluku, joka sisältää muistiosoitteen itse jäseneen. Koska CoolBasicissa ei suoraan toistaiseksi voida välittää tyyppimuuttujia funktioille, on käytettävä tätä kiertotietä. Ensin luodaan osoitin, joka välitetään funktiolle normaalisti kokonaislukumuuttujana. Funktion sisällä se käännetään uudestaan tyypiksi ConvertToType-funktiolla.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
CONVERTTOINTEGER (tyyppi_muuttuja)

 • tyyppi_muuttuja = Tyypitetty muuttuja, josta osoitin tehdään

 • Katso myös: CONVERTTOTYPE

     ESIMERKKI
  'This example shows how to pass custom types to funtions

  Type TEST
      Field idata
  End Type

  item.TEST= New(TEST)
  item\idata= 34

  passtype(ConvertToInteger(item))

  WaitKey
  End

  '--------------------------------

  Function passtype(typeIN)

      myitem.TEST=ConvertToType(typeIN)
      
      Print myitem\idata

  End Function

  <<TAKAISIN