Matematiikka : funktiot

COS


   KUVAUS

Laskee kulman kosinin. Kulma annetaan asteina.

Tätä funktiota käytetään lähinnä apukeinona laskemaan paljonko pisteen pitää liikkua vaakasuunnassa, kun tiedetään liikkeen suunta (kulma) ja nopeus.

Oletetaan, että haluat laskea seuraavat ammuksen koordinaatit. Ammus on laukaistu kulmassa 60 astetta, nopeudella 5. Tästä voidaan muodostaa suorakulmainen kolmio. Ammus kulkee vinoa sivua pitkin. Sin laskee tämän kolmion pystysivun pituuden. Siten x# = x# + Cos (60) * 5.

Tulos on aina desimaaliluku väliltä -1 ja 1.

Kosinin pariksi tarvitset siniä (kts. Sin).

   KÄYTTÖ
SIN (luku)

 • luku = Kokonaisluku tai desimaaliluku.

 • Katso myös: SIN, ACOS

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40 'prevent the game from running too fast

  AddText "Arrows to aim"
  AddText "Space to shoot"
  AddText "Esc to exit"

  angle=90

  Repeat

      'draw the ground
      Line 0,150,400,150
      
      'draw the turret
      Line 200,150,200+Cos(angle)*20,150-Sin(angle)*20
      
      If LeftKey()Then angle=angle+1
      If RightKey()Then angle=angle-1
      
      If angle<10 Then angle=10
      If angle>170 Then angle=170
      
      'shoot?
      If KeyHit(cbkeyspace)And bulletflying=0 Then
          bulletx#=200+Cos(angle)*20
          bullety#=150-Sin(angle)*20
          
          bulletmovex#=Cos(angle)*2 '2=speed
          bulletmovey#= -Sin(angle)*2 '2=speed
          
          bulletflying=1
      EndIf
      
      'update and draw bullet
      If bulletflying Then
      
          bulletx#=bulletx#+bulletmovex#
          bullety#=bullety#+bulletmovey#
          
          Dot bulletx#,bullety#
          
          'if the bullet goes outside screen, remove it
          If bulletx#<0 Or bulletx#>400 Or bullety#<0 Then
              bulletflying=0
          EndIf
      
      EndIf
      
      
      'draw the screen
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN