Matematiikka : funktiot

CURVEANGLE


   KUVAUS

Sama kuin CurveValue, mutta pitää kulman välillä 0-360. Funktion toinen ihanuus on se, että CoolBasic valitsee automaattisesti sen lyhimmän polun, eli käännytään siihen suuntaan kun se olisi loogisinta.

Tämä funktio muuntaa lukuarvoa vähitellen toisen suuruiseksi. Voit itse määrittää muunnoksen nopeuden. Tekniikkaa kutsutaan interpoloinniksi, joka tarkoittaa "automaattista väliarvojen laskemista".

Funktio on ihanteellinen, kun halutaan liikkeisiin ja kääntymisiin pyöreyttä. Se saa pelin näyttämään sulavammalta ja paremmalta.

Funktio palauttaa desimaaliluvun. Suosittelemme käyttämään desimaalimuuttujia, kuten esimerkki näyttää.

   KÄYTTÖ
CURVEANGLE (uusi, vanha, pyöreys)

 • uusi = Tämä on se arvo, jota kohti lukua pyöristetään. Mielellään desimaaliluku tai -muuttuja.
 • vanha = Nykyinen arvo. Mielellään desimaaliluku tai -muuttuja.
 • pyöreys = Luku 1 (ei pyöreyttä) - 100 (erittäin pyöreä).

 • Katso myös: CURVEVALUE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  AddText "The line will point to mouse"

  Repeat

      'this is the angle that the line SHOULD point at
      newangle#=GetAngle(200,150,MouseX(),MouseY())
      
      'this is the interpolated (current) angle
      angle#=CurveAngle(newangle#,angle#,15.0)

      Circle 200-16,150-16,32,OFF
      Line 200,150,200+Cos(angle#)*48,150-Sin(angle#)*48

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN