Matematiikka : funktiot

CURVEVALUE


   KUVAUS

Tämä funktio muuntaa lukuarvoa vähitellen toisen suuruiseksi. Voit itse määrittää muunnoksen nopeuden. Tekniikkaa kutsutaan interpoloinniksi, joka tarkoittaa "automaattista väliarvojen laskemista".

Funktio on ihanteellinen, kun halutaan liikkeisiin ja kääntymisiin pyöreyttä. Se saa pelin näyttämään sulavammalta ja paremmalta.

Voit esimerkiksi käyttää tätä auton nopeuden muuttamiseen. Silloin esimerkiksi jarrutuksen toteuttaminen on erittäin yksinkertaista.

Funktio palauttaa desimaaliluvun. Suosittelemme käyttämään desimaalimuuttujia, kuten esimerkki näyttää.

   KÄYTTÖ
CURVEVALUE (uusi, vanha, pyöreys)

 • uusi = Tämä on se arvo, jota kohti lukua pyöristetään. Mielellään desimaaliluku tai -muuttuja.
 • vanha = Nykyinen arvo. Mielellään desimaaliluku tai -muuttuja.
 • pyöreys = Luku 1 (ei pyöreyttä) - 100 (erittäin pyöreä).

 • Katso myös: CURVEANGLE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  AddText "The two circles will follow the mouse smoothly"

  Repeat

      'less curving
      x1#=CurveValue(MouseX(),x1#,5.0)
      y1#=CurveValue(MouseY(),y1#,5.0)

      'more curving (smoother)
      x2#=CurveValue(MouseX(),x2#,20.0)
      y2#=CurveValue(MouseY(),y2#,20.0)


      Color cbyellow
      Circle x2-10,y2-10,20

      Color cbred
      Circle x1-8,y1-8,16

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN