Ydin : koodirakenteet

DATA


   KUVAUS

Luo ohjelman sisälle datalistan, johon ohjelmoija voi tallentaa tietoa kokonaislukuina, desimaalilukuina tai merkkijonoina. Näin voit esimerkiksi sisällyttää yksinkertaisen pelikentän suoraan ohjelmaan.

Ei ole väliä, onko sinulla yksi iso datalista vai monta pienempää listaa. Kaikki yhteenkuuluvat listat pitää kuitenkin kirjoittaa peräkkäin ilman, että välissä on muuta koodia. Jos luet listan yli, saat siitä virheilmoituksen.

Voit sekoittaa erilaisia tietotyyppejä listaan, kunhan muistat lukea niitä oikeassa järjestyksessä. Datalistaa luetaan funktiolla Read.

   KÄYTTÖ
DATA datalista

Datalista sisältää arvoja, jotka erotetaan pilkulla.

Katso myös: READ, RESTORE

   ESIMERKKI
Dim map(6,5)

'----------------------

'read level 1
Restore level1

For y=1 To 5
For x=1 To 6
    map(x,y)=READ()
Next x
Next y

'----------------------

'main loop
Repeat

    For y=1 To 5
    For x=1 To 6
        If map(x,y) Then Box x*40,y*40,40,40
    Next x
    Next y
    
    Box 40,40,240,200,OFF
    
    DrawScreen

Until EscapeKey()
End

'----------------------
'you can store more levels, too.

level1:

DATA 0,0,0,0,0,0
DATA 0,0,0,1,0,0
DATA 0,0,1,1,1,0
DATA 0,0,0,1,0,0
DATA 1,0,0,0,0,1

<<TAKAISIN