Järjestelmä : funktiot

DATE


   KUVAUS

Kertoo tietokoneen päiväyksen.

Huomaa, että kuukautta ei merkitä numeroin.

Tulos on merkkijono.

   KÄYTTÖ
DATE ()

Katso myös: TIME

   ESIMERKKI
Repeat

    Text 40,40,Date()  'print date
    Text 40,60,Time()  'print time
    Text 40,80,TIMER() 'print system timer
    
    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN