Kuvat : komennot

DEFAULTMASK


   KUVAUS

Tutustu ensin komentoon MaskImage.

Muuten sama kuin MaskImage, mutta tämä komento asettaa oletusmaskauksen päälle/pois. Näin sinun ei tarvitse asettaa maskia jokaiselle kuvalle erikseen, jos lataat esim. monta magenta-taustaista kuvaa.

Väri ilmoitetaan RGB-järjestelmän mukaisesti. Väri muodostuu kolmesta komponentista, joista kukin saa arvon 0-255. (0,0,0) on musta ja (255,255,255) on valkoinen. Lisätietoa RGB-koodauksesta oppitunnista Värit, värikartasta ja sanakirjasta.

Yleinen vaihtoehtoinen väri on puhdas magenta (255,0,255 tai cbMagenta), koska se on niin harvinainen.
    

Huomaa komennon kaksi käyttötapaa. On esitettävä joko 1 parametria tai sitten 4. Ei 2 tai 3.

 • PÄÄLLE: DefaultMask ON, r, g, b (asettaa maskiväriksi jonkun haluamasi värin)
 • PÄÄLLE: DefaultMask ON (asettaa maskiväriksi mustan, eli RGB 0,0,0)
 • POIS: DefaultMask OFF (poistaa automaattimaskauksen käytöstä)

 •    KÄYTTÖ
  DEFAULTMASK päällä, punainen, vihreä, sininen

 • päällä = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.
  OFF = pois päältä
  ON = päällä
 • punainen = Kokonaisluku. Värin punainen komponentti.
 • vihreä = Kokonaisluku. Värin vihreä komponentti.
 • sininen = Kokonaisluku. Värin sininen komponentti.

 • Katso myös: MASKIMAGE

     ESIMERKKI
  ClsColor cbwhite: Cls

  DefaultMask ON,255,0,255 'or "cbmagenta"
  img1=LoadAnimImage("Media\Zerorun1.bmp",47,51,0,13)
  DrawImage img1,0,0

  DefaultMask OFF
  img2=LoadAnimImage("Media\Zerorun1.bmp",47,51,0,13)
  DrawImage img2,60,60

  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN