Kuvat : komennot

DELETEIMAGE


   KUVAUS

Poistaa kuvan tietokoneen muistista. Tämän jälkeen sitä ei voi enää käyttää.

Sinun tulisi poistaa kuvat, joita et enää tarvitse. Näin pelisi ei syö ylimääräistä muistia. Esimerkiksi pelisi alkulogon voi huoletta poistaa, kun sitä ei tarvita enää.

Jos yrität käyttää jo poistettua kuvaa, ohjelma kaatuu Memory Access Violationiin.

   KÄYTTÖ
DELETEIMAGE kuvamuuttuja

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.

 •    ESIMERKKI
  SCREEN 640,480

  'the starting logo!!

  map=LoadImage("Media\map.bmp")
  ResizeImage map,640,480

  DrawImage map,0,0

  CenterText 320,240,"This screen will end in 5 seconds..."

  DrawScreen

  Wait 5000

  DeleteImage map

  '...the game continues here

  <<TAKAISIN