Objektit : komennot

DELETEOBJECT


   KUVAUS

Poistaa objektin muistista, ja se häviää välittömästi myös ruudulta. Voit käyttää komentoa kaikkiin objekteihin, kartat ja partikkelilähteet mukaan lukien. Kun objekti poistetaan, kaikki siihen liittyvät törmäykset mitätöityvät.

HUOM! Kloonattuja objekteja voi poistaa turvallisesti, mutta älä poista sitä objektia, mistä kloonit on tehty. Muuten kloonit muuttuvat epäkelvollisiksi ja kaatavat ohjelman. Jos teet paljon samoja objekteja (esim. ammukset), kannattaa alkuperäinen objekti piilottaa. Kaikki muut ovat klooneja.

   KÄYTTÖ
DELETEOBJECT objektimuuttuja

 • objektimuuttuja = Se muuttuja, mihin objekti ladattiin tai luotiin.

 • Katso myös: CLEAROBJECTS, OBJECTLIFE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  'load object
  cow=LoadObject("Media\cow.bmp",72)

  Color cbblack
  AddText "Press SPACE to delete object..."
  ClsColor cbyellow

  Repeat

      'delete object on keyhit
      If KeyHit(cbkeyspace) Then
          DeleteObject cow
      EndIf

      'draw the screen
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN