Äänet : komennot

DELETESOUND


   KUVAUS

Poistaa aiemmin ladatun äänen muistista. Tämän jälkeen ääntä ei enää voi käyttää, ellei sitä ladata uudestaan. Käytä tätä komentoa poistamaan ääni sitten, kun et enää tarvitse sitä. CoolBasic poistaa äänet muistista automaattisesti kun ohjelma lopetetaan, joten komennon ainoa käyttötarkoitus on väliaikainen muistin vapauttaminen.

   KÄYTTÖ
DELETESOUND äänimuuttuja

 • äänimuuttuja = Muuttuja, mihin ääni ladattiin LoadSound-funktiolla.

 •    ESIMERKKI
  weaponsound=LoadSound("Media\Blaster.wav")

  Repeat

     If KeyHit(cbkeyspace) Then PlaySound weaponsound

  Until EscapeKey()

  DeleteSound weaponsound

  <<TAKAISIN