Grafiikka : komennot

DOT


   KUVAUS

Piirtää yhden kuvapisteen. Käyttää nykyistä edusväriä (Color-käsky).

   KÄYTTÖ
DOT x, y

 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Pisteen sijainti vaakasuunnassa.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Pisteen sijainti pystysuunnassa.

 • Katso myös: LINE, BOX, CIRCLE, ELLIPSE

     ESIMERKKI
  Dim k As Float

  FrameLimit 40 'limit game speed

  ClsColor cbwhite 'background to white

  Repeat

      angle=WrapAngle(angle+1) 'increase angle

      'draw dots
      k=0
      For i= angle To angle-90 Step -1
          Color k,k,k
          k=k+2.8
          
          Dot 200+Cos(i)*100,150-Sin(i)*100
      Next i

      'print some info
      Color cbblack
      Text 0,0,"Angle: "+angle
      
      'draw the center
      Dot 200,150
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN