Videot : komennot

DRAWANIMATION


   KUVAUS

Tämä komento piirtää taustalla soivan videon.

Ruudun täytyy olla tarpeeksi iso, tai videota ei voi näyttää. Tarkasta täsmällinen koko funktioilla AnimationWidth ja AnimationHeight. Muuten videota voi venyttää ruudussa, joskin se toimii nopeimmin alkuperäisessä koossaan.

Huomaa, että kun video avataan, se lähtee välittömästi pyörimään. Video soi taustalla ilman keskeytyksiä alkuperäisen aikajanan mukaisesti, joten videota ei voi keskeyttää jättämällä kutsumatta DrawAnimation-komentoa.

Jos haluat poistua videotoistosta ennen kuin se loppuu, sinun täytyy kutsua StopAnimation-komentoa.

   KÄYTTÖ
DRAWANIMATION videomuuttuja, [X], [Y], [leveys], [korkeus]

 • videomuuttuja = Se muuttuja, mihin video käynnistettiin PlayAnimation-funktiolla.
 • X (valinnainen) = Kokonaisluku, joka määrittää videon vasemman yläkulman X-koordinaatin. Oletuksena nolla.
 • Y (valinnainen) = Kokonaisluku, joka määrittää videon vasemman yläkulman Y-koordinaatin. Oletuksena nolla.
 • leveys (valinnainen) = Kokonaisluku, joka määrittää videon leveyden pikseleinä. Oletuksena videon oletuskoko.
 • korkeus (valinnainen) = Kokonaisluku, joka määrittää videon korkeuden pikseleinä. Oletuksena videon oletuskoko.

 • Katso myös: PLAYANIMATION, ANIMATIONPLAYING

     ESIMERKKI
  SCREEN 640,480

  'load the video
  video= PlayAnimation("myMovie.avi")

  'draw video
  Repeat

      DrawAnimation video
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey() Or KeyHit(28)

  'close the video input
  StopAnimation video

  <<TAKAISIN