Kuvat : komennot

DRAWGHOSTIMAGE


   KUVAUS

Tällä komennolla voit piirtää läpinäkyvän kuvan. Tekniikka kutsutaan myös nimellä alpha-blending eli alfa-blendaus, blend. Toisin kuin GhostObject, myös musta väri osallistuu läpinäkyvyyteen. Arvo nolla piilottaa objektin kokonaan (silti objekti osallistuu törmäyksentunnistukseen). Arvo 100 on yhtä kuin täysin näkyvä kuva. Arvo 50 taas on puolinäkyvä. Voit itse päättää läpinäkyvyyden tason asteikolla 1-99.

VAROITUS! läpinäkyvien kuvien piirtäminen on melkoisen raskas urakka nykykoneillekin ilman laitteistokiihdytystä (3D). Sen liiallinen käyttö saattaa vaikuttaa dramaattisesti pelin suorituskykyyn. Käytä ominaisuutta säästeliäästi ja mieluiten lähinnä pienikokoisille kuville.

   KÄYTTÖ
DRAWGHOSTIMAGE kuvamuuttuja, x, y, [frame], [läpinäkyvyys]

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.
 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti leveyssuunnassa.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti pystysuunnassa.
 • frame = Kokonaisluku. Kuvan animaatio-frame. Jos et tarvitse framea, laita arvoksi nolla tai OFF.
 • läpinäkyvyys Arvo väliltä 1-99. Kuinka läpinäkyvä kuva on

 • Katso myös: GHOSTOBJECT

     ESIMERKKI
  map= LoadImage("Media\map.bmp")
  tex= LoadImage("Media\grass.bmp")

  alpha=100

  AddText "A/Z to alter transparency"

  Repeat
      
      'alter transparency
      alpha= alpha+(KeyDown(cbkeya) -KeyDown(cbkeyz))

      DrawImage map,0,0 'draw a regular image
      DrawGhostImage tex, 136, 86, 0, alpha 'draw the transparent image

      Text 0,40,FPS()+" "+alpha 'show how fast the game is able to render
      DrawScreen()

  Forever

  <<TAKAISIN