Kuvat : komennot

DRAWIMAGEBOX


   KUVAUS

Piirtää ennalta ladatun kuvan ruudulle annettuihin koordinaatteihin. Tämä komento piirtää myös animoituja kuvia (sprite-sarjoja), jotka on ladattu käyttäen LoadAnimImage-funktiota. Tällöin koordinaattien perään kirjoitetaan vielä animaatio-framen numero (alkaen nollasta).

Toisin kuin DrawImage, voit piirtää vain OSAN kuvasta. Esimerkiksi lataus/health -palkit.

Voit piirtää kuvia myös ruudun ulkopuolelle, koska komento osaa itse rajata piirrettävän alueen. Koordinaateiksi kelpaavat siten myös negatiiviset luvut.

Kuva piirretään niin, että sen vasen yläkulma on annetuissa koordinaateissa. Siten (0,0) piirtää kuvan ruudun vasempaan yläreunaan.

Kun kuva piirretään, sen läpinäkyvänä värinä toimii musta (arvoltaan 0,0,0). Tätä sanotaan maskiväriksi. Jos haluat läpinäkyvyyden eri värille, käytä MaskImage-komentoa. Voit myös täydellisesti kieltää läpinäkyvyyden millekään värille kirjoittamalla valinnaisen parametrin loppuun.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
DRAWIMAGEBOX kuvamuuttuja, x, y, aloitusX, aloitusY, leveys, korkeus, [frame], [läpinäkyvyys]

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, joka sisältää kuvan.
 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti leveyssuunnassa.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuvan sijainti pystysuunnassa.
 • aloitusX = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Mistä kohtaa kuvaa piirtäminen aloitetaan.
 • aloitusY = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Mistä kohtaa kuvaa piirtäminen aloitetaan.
 • leveys = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuinka leveästi (pikseleinä).
 • korkeus = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Kuinka korkeasti (pikseleinä).
 • frame (valinnainen) = Kokonaisluku. Kuvan animaatio-frame. Oletuksena nolla.
 • läpinäkyvyys (valinnainen)
  0 = ei läpinäkyvyyttä
  1 = normaali läpinäkyvyys (oletus)

 • Katso myös: DRAWIMAGE, LOADIMAGE, LOADANIMIMAGE, MASKIMAGE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  imglifebar=LoadImage("Media/life.jpg")

  life=100

  While Not EscapeKey()

      
      'draw a constant portion
      DrawImageBox imglifebar,60,140,50,5,100,15
      
      'draw the changing portion
      DrawImageBox imglifebar,40,40,0,0,life*2,26

      'animate
      life=life-1
      If life<0 Then life=100

      DrawScreen

  Wend

  <<TAKAISIN