Grafiikka : komennot

DRAWTOIMAGE


   KUVAUS

Tämä komento ohjaa kaikki piirtokomennot - mukaan lukien kuvat, tekstin ja pelimaailman - kuvaan. Voit siis kirjaimellisesti piirtää kuvaan. Esimerkiksi myöhempää tallennusta varten (SaveImage) tai vaikkapa kirjoittamasi suotimen käsiteltäväksi.

Yleensä komentoa tulee käytettyä, kun vasta luotuun kuvaan (MakeImage) pitäisi saada jotain sisältöä.

Piirtäminen palautetaan ruudulle komennolla DrawToScreen.

   KÄYTTÖ
DRAWTOIMAGE kuvamuuttuja

 • kuvamuuttuja = Se muuttuja, mihin kuva luotiin tai ladattiin.

 • Katso myös: DRAWTOSCREEN

     ESIMERKKI
  themap=LoadImage("Media/map.bmp")

  angle=0

  While Not EscapeKey()

      Cls

      'Draw the map to mouse coordinates
      DrawImage themap,MouseX() -200,MouseY() -150

      'Manipulate image every second
      If TIMER()>moment+1000 Then

          DrawToImage themap

          'red filled circle
          Color 255,0,0
          Circle 200+Cos(angle)*100-5,150-Sin(angle)*100-5,10

          'black hollow circle (outlines)
          Color 0,0,0
          Circle 200+Cos(angle)*100-5,150-Sin(angle)*100-5,10,OFF

          angle=angle+10

          moment=TIMER()

          'set drawing back to screen
          DrawToScreen

      EndIf

      'Let's see what we have here
      DrawScreen

  Wend

  End

  <<TAKAISIN