Grafiikka : komennot

DRAWTOWORLD


   KUVAUS

Pelimaailman koordinaatit ovat erilaisia kuin ruudun koordinaatit:

    

Normaalisti piirtokomennot (line, box, circle, jne.) piirtävät ruutukoordinaattien mukaan. CoolBasicissa on kuitenkin mahdollista piirtää esimerkiksi viivoja myös pelimaailman sisälle, jolloin kameran sijainti vaikuttaa siihen, mikä osa viivasta on näkyvissä. Voit käyttää viivaa tällä tavoin esimerkiksi sädetykin (rail gun) toteuttamiseen. Samaan tapaan voit piirtää ympyröitä ja laatikoita pelimaailman osaksi.

Jotta grafiikka piirtyisi oikein, on yleensä hyvä kutsua piirtokomentoja DrawGame- ja DrawScreen-komentojen välissä. Normaalistihan DrawGamea ei tarvitse käyttää, koska CoolBasic suorittaa sen automaattisesti, mutta muutoin on vaara, että esimerkiksi kartta peittää grafiikan, koska se piirretään grafiikan jälkeen. Kokeile esimerkkiä ilman DrawGame-komentoa ja sen kanssa.

Teksti ja kuvat piirtyvät myöskin oletuksellisesti ruutukoordinaattien mukaan, mutta voit tällä komennolla vaikuttaa niidenkin sijaintiin. Esimerkiksi pelihahmojen tietoja voidaan tulostaa niiden viereen pelimaailmassa.

Toiminto on oletuksellisesti pois päältä, joten piirtokomennot noudattavat totuttuja ruutukoordinaatteja.

   KÄYTTÖ
DRAWTOWORLD piirtokomennot, [kuvat], [teksti]

 • piirtokomennot
  ON = piirrä viivat, laatikot, ympyrät, ovaalit ja pisteet pelimaailmaan
  OFF = piirrä normaalisti

 • kuvat (valinnainen)
  ON = piirrä pelimaailmaan
  OFF = piirrä kuvat normaalisti (oletus)

 • teksti (valinnainen)
  ON = piirrä teksti (Text-komento) pelimaailmaan
  OFF = piirrä teksti normaalisti (oletus)

 •    ESIMERKKI
  'Set all drawing commands to draw to game world
  DrawToWorld ON

  FrameLimit 40

  'Create scene
  grass= MakeObjectFloor()
  lawn= LoadImage("Media\grass.bmp")
  PaintObject grass, lawn

  character= LoadObject("Media\guy.bmp",72)

  AddText "Use arrows to move..."

  Repeat

      'Guide
      If LeftKey() Then TurnObject character,5
      If RightKey() Then TurnObject character, -5
      If UpKey() Then MoveObject character,2
      If DownKey() Then MoveObject character, -2

      'Camera follow
      CloneCameraPosition character

      DrawGame
      
      'draw a hollow circle at the center
      Circle-5,5,10,OFF
      
      'draw a line
      Line 0,0,50, -50
      
      'draw a box
      Box-100,100,200,160,OFF
      
      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN