Ydin : koodirakenteet

FOR


   KUVAUS

Muodostaa silmukan, joka käy läpi kaikki TYYPIN jäsenet. Silmukkaan sidotaan tyyppimuuttuja, jonka avulla pääset käsiksi jäseniin.

Silmukka päätetään komentoon NEXT. Pääsilmukaksi For...Next -rakenteesta ei ole. Silmukasta voidaan rikkoutua väkisin ulos komennolla Exit.

For... Each -silmukat ja TYYPIT yleensä sopivat mainiosti hallitsemaan suuria määriä ammuksia, vihollisia, objekteja jne... Lisää asiasta muiden TYYPPIKOMENTOJEN oppaista.

   KÄYTTÖ
FOR muuttuja = EACH tyyppi_nimi
    'koodia
NEXT sama_muuttuja

Katso myös: TOINEN SELITYS

   ESIMERKKI
'First create our type
Type MYTYPE
    Field value
End Type'Then create 10 elements
For i=1 To 10
    myvar.MYTYPE = New(MYTYPE)
    
    'assign a random value to each element
    myvar\value = Rand(10)
Next i'Finally print all elements
For myvar.MYTYPE = Each MYTYPE

    AddText Str(myvar\value)

Next myvar


'Show the results
DrawScreen
WaitKey

<<TAKAISIN