Grafiikka : komennot

ELLIPSE


   KUVAUS

Piirtää ellipsin. Käyttää nykyistä edusväriä (Color-käsky).

   KÄYTTÖ
ELLIPSE x, y, leveys, korkeus, [kiinteä]

 • x = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen vaakakoordinaatti.
 • y = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Alkupisteen pystykoordinaatti.
 • leveys = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Ellipsin leveys pikseleinä.
 • korkeus = Kokonaisluku tai desimaaliluku. Ellipsin korkeus pikseleinä.
 • kiinteä (valinnainen)
  0 = ontto
  1 = täytetty (oletus)

 • Katso myös: DOT, LINE, BOX, CIRCLE

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40

  Color cbred

  ep=1
  e=50

  Repeat

      'animate
      e=e+ep
      If e>100 Or e<0 Then ep= -ep
      
      'draw
      Ellipse 200-e/2,150-((100-e)/2),e,100-e

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN