Tiedostot : komennot

ENDSEARCH


   KUVAUS

Käytä tätä komentoa sen jälkeen kun olet etsinyt kaikki tarvittavat tiedostot käyttäen FindFileä.

Etsintä täytyy aloittaa komennolla StartSearch.

Älä unohda kutsua tätä komentoa, kun etsintä on valmis!

   KÄYTTÖ
ENDSEARCH

Katso myös: STARTSEARCH, FINDFILE

   ESIMERKKI
'Change directory to Media
ChDir "Media"

'Prepare search
StartSearch

    'Scan all files and print all .BMP images
    count=0
    Repeat
    
        file$=FindFile()
        
        If file$="" Then Exit 'no more files
        
        If Lower(Right(file$,4))=".bmp" Then
            Print file$
            
            count=count+1
        EndIf
    
    Forever

'End search
EndSearch

Print "Found "+count+" files"

WaitKey

<<TAKAISIN