Tiedostot : funktiot

EOF


   KUVAUS

Käytä tätä funktiota kertomaan, onko tiedosto jo luettu loppuun. Se palauttaa 1, jos tiedosto on lopussa, ja nolla, jos lukeminen jatkuu vielä.

   KÄYTTÖ
EOF (tiedostomuuttuja)

 • tiedostomuuttuja = Se muuttuja, mihin tiedosto avattiin.

 •    ESIMERKKI
  'make window bigger as otherwise the text won't fit
  SCREEN 580,420,16,cbwindowed

  'open the file
  f=OpenToRead("Media\example.txt")

  textline=0

  'print the whole file to the screen
  While Not EOF(f)

      Text 0,textline,ReadLine(f)
      
      textline=textline+12

  Wend

  'show the screen
  DrawScreen

  'don't forget this!
  CloseFile f

  WaitKey

  <<TAKAISIN