Ydin : komennot

EXIT


   KUVAUS

Rikkoutuu ulos mistä tahansa silmukasta, vaikka silmukka ei olisikaan vielä "valmis":

 • For..Next
 • For (each) ..Next
 • Repeat..Until
 • While..Wend

  (Else)If ja Select -rakenteista ei voida poistua Exit:llä. Lisäksi funktioista ja aliohjelmista poistutaan Return-komennolla.

 •    KÄYTTÖ
  EXIT

     ESIMERKKI
  i=1

  Repeat

      Print "Press RETURN to QUIT."

      'If 10 000 iterations have passed break free
      i=i+1
      If i>10000 Then Exit

  Until KeyHit(cbkeyreturn)

  <<TAKAISIN