Tiedostot : funktiot

FILEOFFSET


   KUVAUS

Kertoo tiedosto-osoittimen sijainnin.

Joka kerta kun tiedostosta luetaan tai tiedostoon kirjoitetaan, sen sisäinen tiedosto-osoitin muuttaa paikkaa (riippuen montako tavua tiedostoon kirjoitetaan). Kun tiedosto avataan, sen tiedosto-osoitin on aina alussa, nollassa (huom, ei yksi).

SeekFile -komennolla voit siirtää tiedosto-osoittimen paikkaa tiedostossa, ja asettaa seuraavan kohdan, johon tietoa kirjoitetaan tai tietoa luetaan. Huomaa, että laskuri lähtee nollasta, mikä on tiedoston ensimmäinen paikka.

Tiedosto on avattava OpenToEdit-funktiolla, jotta FileOffsetia voisi käyttää. Tulos on kokonaisluku.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
FILEOFFSET (tiedostomuuttuja)

 • tiedostomuuttuja = Se muuttuja, johon tiedosto avattiin OpenToEdit-funktiolla.

 • Katso myös: SEEKFILE

     ESIMERKKI
  f=OpenToWrite("Media\temp.dat")

      Print "File position: "+FileOffset(f)
      
      WriteInt f,1234
      
      Print "File position: "+FileOffset(f)
      
      WriteShort f,55
      
      Print "File position: "+FileOffset(f)
      
      WriteFloat f,PI
      
      Print "File position: "+FileOffset(f)
      
  CloseFile f

  WaitKey

  <<TAKAISIN