Matematiikka : funktiot

FLOAT


   KUVAUS

Muuntaa minkä tahansa arvon desimaaliluvuksi.

Jotkin komennot ja funktiot vaativat desimaaliluvun. Käytä tätä funktiota muuntamaan esim. kokonaislukuja desimaalimuotoon, jonka jälkeen se kelpaa parametriksi.

Voit käyttää Float-funktiota muuttamaan merkkijonon desimaaliluvuksi. Muunnos kuitenkin pysähtyy epäkelvollisiin merkkeihin:

 • Int ( "57" ) -> 57.0
 • Int ( "-6" ) -> -6.0
 • Int ( "22yo" ) -> 22.0
 • Int ( "Hello World" ) -> 0.0

  Tämän funktion yleisin käyttötarkoitus lienee pakottaa luvut desimaalimuotoon laskutoimituksen onnistumiseksi:

 • 18 / 5 = 3
 • Float (18) / 5 = 3.6

 •    KÄYTTÖ
  FLOAT (arvo)

 • arvo = Kokonaisluku, desimaaliluku tai merkkijono.

 • Katso myös: INT, STR

     ESIMERKKI
  For i=1 To 5

      value=Rand(-10,10)

      Text 0, i*12, "original: "+value
      Text 200, i*12, "-> FLOAT -> "+Float(value)

  Next i

  DrawScreen
  WaitKey

  <<TAKAISIN