Matematiikka : funktiot

GETANGLE


   KUVAUS

Kertoo kahden pisteen välisen kulman. Käytä tätä komentoa laskemaan missä kulmassa piste 2 on pisteestä 1 katsottuna.

Palautettu kulma on desimaaliluku väliltä 0-360.

Esimerkki selventää asiaa.

   KÄYTTÖ
GETANGLE (x1, y1, x2, y2)

 • x1 = Ensimmäisen pisteen X-koordinaatti.
 • y1 = Ensimmäisen pisteen Y-koordinaatti.
 • x2 = Toisen pisteen X-koordinaatti.
 • y2 = Toisen pisteen Y-koordinaatti.

 • Katso myös: GETANGLE2

     ESIMERKKI
  Repeat

      Line 200,150,350,150

      Line 200,150,MouseX(),MouseY()
      Text 0,0,GetAngle(200,150,MouseX(),MouseY())

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN