Järjestelmä : funktiot

GETEXENAME


   KUVAUS

Kertoo ohjelman suoritushakemiston ja nimen.

Palauttaa merkkijonon.

   KÄYTTÖ
GETEXENAME ()

   ESIMERKKI
Print GetEXEName()

WaitKey

<<TAKAISIN