Syötteet : funktiot

GETKEY


   KUVAUS

Tämä funktio kertoo, mitä näppäintä on viimeksi painettu. Toisin kuin KeyUp ja KeyHit, GetKey palauttaa painetun näppäimen ASCII-arvon. Lisäksi GetKey lukee näppäimistöä aktiivisesti, siihen ei tarvita UpdateGamea väliin.

Katso esimerkki.

   KÄYTTÖ
GETKEY ()

Katso myös: KEYDOWN, KEYHIT

   ESIMERKKI
AddText "Press keyboard"

Repeat

    a=GetKey()
    
    If a Then b=a
    
    Text 20,20,"Pressed ASCII: "+b
    Text 20,35,"Pressed character: "+Chr(b)
    
    DrawScreen

Until EscapeKey()

<<TAKAISIN