Kartat : funktiot

GETMAP


   KUVAUS

Käytä tätä funktiota lukeaksesi karttaa. Koordinaatit annetaan pelimaailman pikseleinä, joten (0,0) ei välttämättä ole kartan vasen yläkulma.

Jos haluat esittää koordinaatit tileinä, käytä mieluummin GetMap2:sta.

Palautettu luku on kokonaisluku, ja kahdessa ensimmäisessä kerroksessa se kertoo siinä kohdassa olevan tilen järjestysnumeron. Törmäyskerroksessa 1 (seinä) tai nolla (tyhjä).

   KÄYTTÖ
GETMAP (kerros, x, y)

 • kerros
  0 = taustakerros
  1 = päälliskerros
  2 = törmäyskerros
  3 = datakerros
 • x = Kokonaisluku. X-koordinatti pikseleinä.
 • y = Kokonaisluku. Y-koordinatti pikseleinä.

 • Katso myös: GETMAP2

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40 'limit game performance

  'Load map and animate it
  map= LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")
  PlayObject map,0,0,0.5

  cursor=LoadImage("Media\cursor.bmp")
  ShowMouse cursor

  AddText "Arrows to scroll..."
  AddText "Pinpoint tiles with the mouse"

  Repeat

      'Move the camera
      If UpKey() Then MoveCamera 0,2
      If DownKey() Then MoveCamera 0, -2
      If LeftKey() Then MoveCamera-2
      If RightKey() Then MoveCamera 2
      
      'Otherwise we wouldn't be able to see the text
      DrawGame
      
      Color cbyellow
      'Calculate the tile under mouse
      '(200 is half the SCREENWIDTH, 150 is half the SCREENHEIGHT)
      tile=GetMap(0,MouseWX(), MouseWY())
      Text 60,60,"Tile under mouse: "+tile
      
      DrawScreen

  Forever

  <<TAKAISIN