Kartat : funktiot

GETMAP2


   KUVAUS

Käytä tätä funktiota lukeaksesi karttaa. Koordinaatit annetaan (1,1) on kartan vasen yläkulma. Ota kartan kokosuhteet (tileinä) selville funktioilla MapWidth ja MapHeight.

Tämä funktio on ihanteellinen, kun halutaan skannata vaikka koko kartta läpi, ja etsiä siitä tiettyjä tilejä. Esim. data-kerrokseen koodattuja vihollisten sijainteja tai teleportteja.

Jos haluat esittää koordinaatit pikseleissä, käytä mieluummin funktiota GetMap.

Palautettu luku on kokonaisluku, ja kahdessa ensimmäisessä kerroksessa se kertoo siinä kohdassa olevan tilen järjestysnumeron. Törmäyskerroksessa 1 (seinä) tai nolla (tyhjä).

   KÄYTTÖ
GETMAP2 (kerros, x, y)

 • kerros
  0 = taustakerros
  1 = päälliskerros
  2 = törmäyskerros
  3 = datakerros
 • x = Kokonaisluku. X-koordinatti tileinä.
 • y = Kokonaisluku. Y-koordinatti tileinä.

 • Katso myös: GETMAP

     ESIMERKKI
  FrameLimit 40 'limit game performance

  'Load map and animate it
  map= LoadMap("Media\cdm2.til","Media\tileset.bmp")

  AddText "Scanning map..."
  DrawScreen

  i=0
  For y=1 To MapWidth()
  For x=1 To MapWidth()
      If GetMap2(0,x,y)=137 Then i=i+1
  Next x
  Next y

  'Remove map from memory
  DeleteObject map

  AddText "DONE"
  AddText ""
  AddText "Tile 137 occurred "+i+" times."
  DrawScreen

  WaitKey

  <<TAKAISIN