Ydin : komennot

GLOBAL


   KUVAUS

Tekee muuttujasta globaalin. Globaalit muuttujat säilyttävät arvonsa kaikkialla ohjelmassa, myös funktioissa. Niinpä globaalien muuttujien arvoja voidaan muuttaa tai käyttää hyväkseen kaikkialla ohjelmassa. Aloittelijoille hyvä valinta.

Kun lataat esimerkiksi kuvia, ääniä ja tilekarttoja, haluat luultavasti säilyttää pääsyn niihin. Jos olet vaikka ladannut pääohjelmassa kuvan muuttujalle "logo" (logo=LoadImage("kuva.bmp")) ja haluat, että funktio PiirraKaikki() piirtää kaikki kuvat ohjelmassasi, täytyy sinun määrittää muuttuja "logo" globaaliksi, koska muutoin se nollaantuu funktioon mentäessä. Voit kokeilla asettamalla esimerkissä rivin "Global logo" kommentiksi.

Voit esitellä useamman muuttujan samassa käskyssä. Voit myös käyttää As-sanaa esittelemään muuttujan tyypin, esim. Global i As String. Tyyppeinä voivat olla Integer, Float, String, Byte ja Short. Lisää manuaalin kohdasta "Tietotyypit".

   KÄYTTÖ
GLOBAL muuttuja1, [muuttuja2], [muuttuja3], [muuttuja4], ...

   ESIMERKKI
'Comment this and see what happens...
Global logo

'load the image
logo=LoadImage("media/pacman.bmp")

'Call function
drawimages()

'UpdateScreen
DrawScreen

WaitKey


'This function draws all images
Function drawimages()

    DrawImage logo,0,0

End Function

<<TAKAISIN