Järjestelmä : komennot

GOTOSAVEDLOCATION


   KUVAUS

Tämä komento siirtää pelin suorituksen täsmälleen samaan paikkaan, mihin se jäi kun peli tallennettiin. Käytä tätä komentoa LoadProgramin jälkeen. Yleensä vielä senkin jälkeen, kun kaikki kuvat sun muut on ladattu uudelleen.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille.

   KÄYTTÖ
GOTOSAVEDLOCATION

Katso myös: LOADPROGRAM

   ESIMERKKI
'Save game
foo()

Print "Program continues..."

'LoadGame
LoadProgram "savegame.sav"
GotoSavedLocation

Print "Program ended"

WaitKey

Function foo()
    SaveProgram "savegame.sav"
     'will continue from here after loading...
    Print "Game Saved..."
End Function

<<TAKAISIN