Ydin : parseri

INCLUDE


   KUVAUS

Tämän käskyn tarkoituksena ei ole mikään muu kuin lätkästä sille ilmoitetun tiedoston sisältö osaksi lähdekoodia. Näin voit koostaa varsinaisen lähdekoodin useista tiedostoista. Termi on modulaarisuus. Modulaarisuuden ansiosta ohjelmankehitys on selkeämpää. Voit jäsennellä tietyntyyppiset funktiot omiin moduuleihinsa. Kun moduuli on valmis, sen olemassaolon voi unohtaa, kunhan muistat linkittää sen lähdekoodiin. Tämä pienentää ja sitä kautta myös selventää lähdekoodia, kun rivimäärä pienenee. Käytä moduuleja, moduulit ovat hyviä.

Kukin "includoitu" tiedosto ilmestyy koodiin vain kerran. Yleensä nämä linkitettävät tiedostot sisältävät globaalien muuttujien, vakioiden ja taulukoiden esittelyjä sekä tietenkin funktioita. Yleensä Include-rivit kirjoitetaan pääohjelmamoduulin alkuun, mutta luonteensa vuoksi sitä voidaan myös käyttää keskellä koodia liittämään osia lähdekoodiin.

   KÄYTTÖ
INCLUDE "tiedosto"

 • "tiedosto" = Merkkijono. Tiedostonimi tai polku linkitettävään tiedostoon.

 •    ESIMERKKI
  'Put these "finished" files here...
  Include "include_globals.cb"
  Include "include_menu.cb"
  Include "include_game.cb"
  Include "include_music.cb"
  Include "include_sound.cb"
  Include "include_ai.cb"

  'the actual code begins...

  <<TAKAISIN