Syötteet : funktiot

INPUT


   KUVAUS

Tämä funktio avaa konsolisyötön ruudulle. Toisin kuin muissa ohjelmointikielissä, konsolisyöttö toimii itsenäisesti pelin taustalla ilman, että pelin suoritus keskeytyy. Voit tietysti itse kirjoittaa pelin "pausettamisen" syötön ajaksi. Konsolia on ylläpidettävä kutsumalla sitä joka kerta pelin pääsilmukassa.

Voit halutessasi määrittää salasanamerkin. Kirjoittamalla ylimääräisen parametrin, saat käyttöösi salasanakentän, joka ei näytä kirjoitettua tekstiä sellaisenaan, vaan sarjana salamerkkiä. Esimerkki selventää asiaa.

Voit itse määrittää konsolin paikan ruudulla käyttämällä ensin Locate-käskyä. Huomaa myös, että AddText asettaa konsolin kohdan automaattisesti seuraavalle riville. Konsoli ilmestyy siis automaattisesti siihen kohtaan, mihin tekstiosoitin on jäänyt.

Lopeta konsolisyöttö kirjoittamalla koodi, joka reagoi esim. ENTER-painallukseen. Konsoli on suljettava CloseInput-komennolla, jolloin teksti nollautuu ja on valmis seuraavaa käyttökertaa varten.

Lisää esimerkkejä konsolin käytöstä saat selailemalla merkkijonokomentojen ohjeita.

   KÄYTTÖ
INPUT (viesti, [salasanamerkki])

 • viesti = Merkkijono. Teksti, joka näkyy juuri ennen syötettä. Sopivia tekstejä ovat esimerkiksi "", "? " ja ">>".
 • salasanamerkki (valinnainen) = Merkkijono. Haluttu salasanamerkki, yleensä "*". Jätä pois, jos haluat normaalin konsolin. Oletuksena pois päältä.

 • Katso myös: CLOSEINPUT, LOCATE

     ESIMERKKI
  movex=1
  movey=1

  Repeat

      'UPDATE CONSOLE
      
          Color cbwhite
      
          If console=OFF Then
              Text 0,0,"Press SPACE to open console"
              
              If KeyHit(cbkeyspace) Then
                  console=ON
                  Locate 10,30
                  ClearKeys
              EndIf
          Else
              command$=Input("? ")
              'to enable password field, comment the line above
              'and uncomment the line below
              'command$=Input("? ","*")
              
              Text 0,0,"Close console by pressing RETURN"
              
              If KeyHit(cbkeyreturn)
                  console=OFF
                  CloseInput
                  ClearKeys
              EndIf
          EndIf
      
      
      'UPDATE "GAME"
      
          Color cbred
          
          Circle x-20,y-20,40
          
          x=x+movex
          y=y+movey
          
          If x<0 Then movex= -movex
          If y<0 Then movey= -movey
          If x>400 Then movex= -movex
          If y>300 Then movey= -movey
              

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN