Ydin : komennot

INSERT


   KUVAUS

Siirtää listan jäsentä toiseen paikkaan. Voit esimerkiksi siirtää kokoelman viimeisen jäsenen ensimmäiseksi tai päinvastoin.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
INSERT tyyppi_muuttuja, kohde

 • tyyppi_muuttuja = Jo valmis tyypitetty muuttuja, joka toimii osoittimena listaan.
 • kohde = Toinen tyyppimuuttuja, joka osoittaa uuden paikan.

 • Katso myös: FIRST, LAST, BEFORE, AFTER

     ESIMERKKI
  Type test
      Field value
  End Type

  'First create 10 elements
  For i=1 To 10
      t.test= New(test)
      
      t\value=i
  Next i

  'change the order a little bit
  t.test= Last(test)
  Insert t, First(test)

  'Print them all
  Repeat

      i=10
      For t.test= Each test
          Text 10,i,t\value
          i=i+16
      Next t

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN