Matematiikka : funktiot

INT


   KUVAUS

Muuntaa minkä tahansa arvon kokonaisluvuksi.

Jotkin komennot ja funktiot vaativat kokonaisluvun. Käytä tätä funktiota muuntamaan esim. desimaalimuuttuja kokonaisluvuksi, jonka jälkeen se kelpaa parametriksi.

Kun muunnetaan desimaaliluku, luku pyöristetään lähimpään kokonaislukuun. Siten esim. 2.3 -> 2 ja 4.7 -> 5. Täsmälleen puolikas luku pyöristetään matemaattisten sääntöjen mukaan aina ylös päin.

Voit käyttää Int:tä muuttamaan merkkijonon kokonaisluvuksi. Muunnos kuitenkin pysähtyy epäkelvollisiin merkkeihin:

 • Int ( "57" ) -> 57
 • Int ( "-6" ) -> -6
 • Int ( "22.4" ) -> 22
 • Int ( "Hello World" ) -> 0

  Katso myös RoundUp ja RoundDown erityyppisiä pyöristyksiä varten.

 •    KÄYTTÖ
  INT (arvo)

 • arvo = Kokonaisluku, desimaaliluku tai merkkijono.

 • Katso myös: ROUNDDOWN, ROUNDUP, FLOAT, STR

     ESIMERKKI
  For i=1 To 10

      value#=Rnd(-10,10)

      Text 0, i*12, "original: "+value#
      Text 200, i*12, "-> INT -> "+Int(value#)

  Next i

  DrawScreen
  WaitKey

  <<TAKAISIN