Syötteet : funktiot

KEYDOWN


   KUVAUS

Tätä funktiota käytetään kertomaan onko jokin tietty näppäin painettuna alhaalla.

Funktiolle pitää kertoa halutun näppäimen SCAN-koodi.

Scan-koodeja ei ole pakko muistaa ulkoa, vaan tilalle voi myös kirjoittaa jonkun CoolBasicin sisäänrakennetuista näppäinvakioista. Esim. KeyDown(cbKeyJ) tarkastaa, painetaanko J-näppäintä. Listan näppäinvakioista näet SCAN-taulukosta (linkki yllä).

Nuolinappuloille on olemassa omat funktionsa, joskaan mikään ei estä sinua kutsumasta niitä tämän kautta.

Palauttaa 1, jos on ja nolla, jos ei ole.

   KÄYTTÖ
KEYDOWN (koodi)

 • koodi = Halutun näppäimen SCAN-koodi tai näppäinvakio.

 • Katso myös: KEYHIT, KEYHIT, GETKEY, LEFTKEY, RIGHTKEY, UPKEY, DOWNKEY, ESCAPEKEY

     ESIMERKKI
  AddText "Use W,A,S,D to move around"
  AddText "Press SPACE to quit"

  x=200:y=150

  Repeat

      If KeyDown(cbkeya) Then x=x-1
      If KeyDown(cbkeyd) Then x=x+1
      If KeyDown(cbkeyw) Then y=y-1
      If KeyDown(cbkeys) Then y=y+1

      Box x,y,10,10

      DrawScreen

  Until KeyDown(57) '57=space

  <<TAKAISIN