Syötteet : funktiot

KEYUP


   KUVAUS

Tämä funktio kertoo, onko haluttu näppäin "päästetty ylös", eli vapautettu. Funktiota voi verrata hiirellä klikkaukseen (kts. MouseUp)

Funktiolle pitää kertoa halutun näppäimen SCAN-koodi.

Scan-koodeja ei ole pakko muistaa ulkoa, vaan tilalle voi myös kirjoittaa jonkun CoolBasicin sisäänrakennetuista näppäinvakioista. Esim. KeyHit(cbKeyA) tarkastaa, painetaanko J-näppäintä. Listan näppäinvakioista näet SCAN-taulukosta (linkki yllä).

Näppäinten tila päivitetään UpdateGame-kutsun aikana (tai DrawScreenissä, jos UpdateGamea ei kutsuta). Tämä tarkoittaa sitä, että et voi odottaa pääloopissa tiettyä aikaa ja tarkastaa onko näppäimen tila vieläkin ennallaan.

   KÄYTTÖ
KEYUP (koodi)

 • koodi = Halutun näppäimen SCAN-koodi tai näppäinvakio.

 • Katso myös: KEYDOWN, KEYHIT, GETKEY

     ESIMERKKI
  SCREEN 600,200,0,cbwindowed

  AddText "Hit space to increase the counter. Hold it down at first."
  AddText "Then alter this example: KeyUp->KeyHit and see how it affects"

  Repeat

      If KeyUp(cbkeyspace) Then counter+1

      Text 0,40,"Counter: "+counter

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN