Ydin : funktiot

LAST


   KUVAUS

Tämä funktio kertoo kokoelman viimeisen jäsenen.

Komento on tarkoitettu edistyneemmille käyttäjille. Sen hyöty tavalliselle peliohjelmoijalle jäänee vähäiseksi.

   KÄYTTÖ
LAST (tyyppi_nimi)

 • tyyppi_nimi = TYPE-kokoelman nimi.

 • Katso myös: FIRST, BEFORE, AFTER

     ESIMERKKI
  Type test
      Field value As Float
  End Type

  'First create 10 elements
  For i=1 To 10
      t.test = New(test)
      
      t\value=Rnd(1)
  Next i

  'Print them all from end to start
  Repeat

      t.test = Last(test)
      i=10
      While t<> NULL
          Text 10,i,t\value
          i=i+16
          t = Before(t)
      Wend

      DrawScreen

  Until EscapeKey()

  <<TAKAISIN